Author: barlew@gmail.com

  • All
  • Akcjonariusze
  • Biuro
  • EPG
  • Media Press

W dniu 10 września 2020 r. wystosowano pierwsze wezwanie do akcjonariuszy do złożenia akcji w media-press.tv Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. Wezwanie akcjonariuszy nastąpiło w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia spółki. Harmonogram kolejnych wezwań ustalono zgodnie z ustawowym obowiązkiem, wskazującym, iż wezwanie należy dokonywać...

Zarząd Spółki media-press.tv SA z siedzibą w Krakowie w związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki...