W dniu 10 września 2020 r. wystosowano pierwsze wezwanie do akcjonariuszy do złożenia akcji w media-press.tv Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. Wezwanie akcjonariuszy nastąpiło w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia spółki.

Harmonogram kolejnych wezwań ustalono zgodnie z ustawowym obowiązkiem, wskazującym, iż wezwanie należy dokonywać w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie. Daty kolejnych czterech wezwań ustalono na dni: 30 września 2020 r. (drugie wezwanie); 19 października 2020 r. (trzecie wezwanie); 5 listopada 2020 r. (czwarte wezwanie); 26 listopada 2020 r. (piąte wezwanie). Każde wezwanie dokonane zostanie w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia spółki.

Z poważaniem,
Zarząd media-press.tv SA

Kraków, 10 września 2020 r.