Zarząd Spółki media-press.tv SA z siedzibą w Krakowie w związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki media-press.tv SA z siedzibą w Krakowie do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki media-press.tv SA przy ul. Szymanowskiego 1/15, 30-047 Kraków w biurze sekretariatu (pokój nr 15) od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00.

Z poważaniem,
Zarząd media-press.tv SA

Kraków, 7 września 2020 r.