Aplikacja na stanowisko w redakcji niemieckojęzycznej

Skorzystaj proszę z poniższego formularza aby zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko w redakcji niemieckojęzycznej.

Aplikacja składa się z następujących części:

  1. Część obejmująca dane osobowe,
  2. Część obejmująca informacje o wykształceniu i doświadczeniu,
  3. Test językowy, który należy rozwiązać w trakcie składania niniejszej aplikacji (jego rozwiązanie nie powinno trwać dłużej niż 15 minut).