Aplikuj na wolne stanowiska

Skorzystaj z poniższego formularza, aby złożyć swoją aplikację na wolne stanowiska w media-press.tv

Lista aktualnych ogłoszeń znajduje się tutaj.

Podaj numer referencyjny ogłoszenia na które aplikujesz. Jeśli zgłaszasz aplikację zamieszczoną na portalu media-press.tv numer powinien zostać wybrany automatycznie.
Niektóre ogłoszenia wymagają dodatkowego kwestionariusza. Dołącz wypełniony kwestionariusz wymagany przez to ogłoszenie. Kwestionariusz możesz pobrać z tej strony.
Dołącz dodatkowe pliki wymagane w ogłoszeniu, na które odpowiadasz.