Kwestionariusz Osobowy

Prosimy o pobranie i wypełnienie załączonego poniżej kwestionariusza, będącego integralną częścią Państwa aplikacji o pracę na stanowisku Redaktora w Redakcji Obcojęzycznej media-press.tv.

Proszę o pobranie odpowiedniego pliku kwestionariusza oraz wypełnienie go w wyszczególnionym w ogłoszeniu języku (niemiecki, holenderski, etc.):