Dane adresowe

media-press.tv S.A.
ul. Szymanowskiego 1/15
30-047 Kraków

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000011065

Kapitał zakładowy wynoszący 5.200.000,00 zł w pełni opłacony

NIP: 527-234-17-98
REGON: 017291553

Telefon: +48 12 631 25 50
Faks: +48 12 631 25 61