Kwestionariusz Osobowy redakcja angielska

Prosimy o pobranie i wypełnienie załączonego poniżej kwestionariusza, będącego integralną częścią Państwa aplikacji o pracę na stanowisku Redaktora w Redakcji Obcojęzycznej media-press.tv.