Unia Europejska: Program 8.2 POIG

 

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Dofinansowanie w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka udzielane jest przedsiębiorstwom planującym rozpoczęcie lub rozwój współpracy o rozwiązania elektroniczne, w tym w szczególności poprzez dostosowanie własnych systemów informatycznych do systemów informatycznych przedsiębiorców, z którymi kooperują, w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców.

Przedmiotem wsparcia są przedsięwzięcia o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmującej trzech lub więcej przedsiębiorców.

Typowy projekt obejmuje integrację systemów informatycznych przedsiębiorstw lub wdrażanie nowych systemów mających na celu umożliwienie automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://www.parp.gov.pl/index/index/598