Oferujemy następujące usługi i treści z programem telewizyjnym:

Internet

Informacje o programie TV dla mediów elektronicznych

Całkowita cyfryzacja mass mediów, w tym telewizji, jest wielkim wyzwaniem dla wszystkich wydawców informacji o programie telewizyjnym.

W chwili obecnej liczba dostępnych kanałów TV jest tak duża a oferta nadawców telewizji płatnej i bezpłatnej tak szeroka, że stała się ona całkowicie nieprzejrzysta dla przeciętnego widza.

Ponadto liczba kanałów telewizyjnych o tematyce ogólnej oraz kanałów tematycznych bardzo szybko rośnie i będzie rosła nadal wraz z upowszechnieniem telewizji internetowej.

Wychodząc naprzeciw tym nowym wyzwaniom media-press.tv rozwija innowacyjne rozwiązania White-Label EPG, które bazując na modułach mogą być zintegrowane z istniejącymi ofertami internetowymi klienta.

Oprócz często aktualizowanych, wysokiej jakości danych o programie telewizyjnym oferujemy także wsparcie przy wdrażaniu nawigacji OnScreen, aplikacji mobilnych oraz zintegrowanych usług wieloplatformowych.