Redaktor w Redakcji Francuskiej

Skorzystaj proszę z poniższego formularza aby zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko w redakcji francuskiej.

Aplikacja składa się z następujących części:

Część obejmująca dane osobowe,
Część obejmująca informacje o wykształceniu i doświadczeniu,
Test językowy, który należy rozwiązać w trakcie składania niniejszej aplikacji (jego rozwiązanie nie powinno trwać dłużej niż 15 minut).