ibc Tag

  • All
  • Akcjonariusze
  • Biuro
  • EPG
  • Media Press

Zarząd Spółki media-press.tv SA z siedzibą w Krakowie w związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki media-press.tv SA z siedzibą...

Zarząd Spółki media-press.tv SA z siedzibą w Krakowie w związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki media-press.tv SA z siedzibą...

Z radością zapraszamy wszystkich naszych klientów i przyjaciół do odwiedzenia naszego stoiska podczas targów IBC 2017 w Amsterdamie. Zaprezentujemy się tam pod szyldem TEMDG (The European Metadata Group), - organizacji, którą założyliśmy wraz z naszymi partnerami - Bindinc (z Holandii) i Plurimedia (z Francji). Aktualnie w...