Szwajcaria Tag

  • All
  • Akcjonariusze
  • Biuro
  • EPG
  • Media Press

Zarząd Spółki media-press.tv SA z siedzibą w Krakowie w związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki media-press.tv SA z siedzibą...

Zarząd Spółki media-press.tv SA z siedzibą w Krakowie w związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki media-press.tv SA z siedzibą...

  Trzech liderów szwajcarskiego rynku tv w Zurychu 16. listopada w Zurychu - jako czołowy dostawca EPG w Szwajcarii – spotkaliśmy się z naszymi partnerami: Swisscom – największym operatorem IPTV w regionie oraz SRF (Schweizer Radio und Fernsehen) – najważniejszym publicznym nadawcą tv. Rozmawialiśmy o zacieśnieniu współpracy...